Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2012.

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru realizatorów i podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” w roku 2012 na łączną kwotę w wysokości 708 500 zł – środki bieżące:
- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24 – przyznana kwota: 85 225 zł centralna weryfikacja badań,
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-633 Kraków, ul. Wielicka 265 - przyznana kwota: 75 275 zł, w tym 36 275 zł centralna weryfikacja badań, 39 000 zł prowadzenie centralnej bazy danych dla AML,
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2, - przyznana kwota: 227 000 zł, w tym 137 000 zł centralna weryfikacja badań, 90 000 zł prowadzenie centralnej bazy danych dla ALL,
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław – przyznana kwota: 21 000 zł prowadzenie centralnej bazy danych dla nawrotów ostrej białaczki limfoblastycznej,
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze – przyznana kwota: 300 000 zł monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ALL.

Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przyznane zgodnie z podziałem zadań przedstawionym w ogłoszeniu konkursowym na wybór realizatora przedmiotowego programu.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłoszenie w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-04
Data publikacji:
       2012-05-04
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-04Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2915 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.