Dziennik rejestru zmian 
 

Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
Nr MZ-AGZ-270-5677/AB/12 11-05-2012 r.Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5677/AB/12

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie 4 tablic z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu oraz zaprojektowanie i wykonanie 3 banerów (roll-up) – stojaków informacyjno-promocyjnych”
i dostarczenie tablic i bannerów do adresatów wskazanych przez Zamawiającego, wpłynęło zapytanie, na które na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnienia.

Pytanie: Jak wygląda sposób przedstawienia produktów do akceptacji:
„Wykonawca przed wysłaniem Tablic i Bannerów na wskazane przez Zamawiającego
adresy, zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji po jednym
egzemplarzu wykonanego wzoru Bannera oraz Tablicy”
Czy jest to możliwe za pomocą fotografii?


Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykonanego produktu (jednego banera i 1 tablicy), a nie ich fotografii.


Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy sporządzaniu ofert.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-11
Data publikacji:
       2012-05-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1497 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.