Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Finansowo- Księgowym w Biurze Administracyjno-Gospodarczym


Nr ogłoszenia: 143552

poz. 1251


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Finansowo- Księgowym w Biurze Administracyjno-Gospodarczym
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych związanych z wydatkowaniem środków unijnych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej oraz załącznikami merytorycznymi,
- angażowanie projektów umów w ramach wydatków ze środków unijnych na kontach pozabilansowych,
- sporządzanie zleceń płatniczych w systemie BGK – zlecenia oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu,
- bieżące analizowanie wykonania wydatków budżetowych w ramach środków unijnych,
- przygotowywanie i przekazywanie zestawień z wykonania wydatków w ramach środków unijnych,
- bieżąca współpraca z departamentami merytorycznymi,
- sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wydatkowania środków unijnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, pokój znajduje się na parterze, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w innym skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym,
- doświadczenie: co najmniej dwuletnie na stanowisku o podobnym charakterze,
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej wraz z przepisami wykonawczymi,
- umiejętność obsługi komputera w środowisku: WINDOWS (WORD, EXCEL).

wymagania dodatkowe:

- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
- znajomość programu finansowo – księgowego FK,
- znajomość programu obsługi bankowej Video-Tel,
- znajomość programu obsługi bankowej BGK – zlecenia,
- umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
- umiejętność sprawnej pracy w warunkach stresowych,
- sumienność i systematyczność oraz umiejętność organizacji pracy własnej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 08.06.2012 pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa


z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Biurze Administracyjno-Gospodarczym”.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 63-49-309.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-25
Data publikacji:
       2012-05-28
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1225 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.