Dziennik rejestru zmian 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”


Warszawa, 6 czerwca 2012 r.Konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
2. SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry,
3. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
4. SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,
5. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź,
7. NZOZ Uzdrowisko Ustroń, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń,
8. SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi, ul. Pomorska nr 251, 92-213 Łódź,
9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk,
10. Szpital Chorób Wewnętrznych Hutniczy, Al. Niepodległości 32, 42-200 Częstochowa,
11. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój,
13. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. Bródnowskie Centrum Specjalistyczne, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa.

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Romed Sp. z o.o., ul. Rybacka 15, 82-103 Jantar:
- brak oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- brak załączników 1,2 i 3,
- brak płyty CD,
- brak pisemnej zgody oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
- brak oświadczenia, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
- brak oświadczenia o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
- brak oświadczenia o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
- brak informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
- brak oświadczenia o dysponowaniu infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2012 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
2. Wojewódzki ZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź:
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.
3. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane:
- brak płyty CD.
4. Centrum Kardiologiczne "Pro Corde" Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 64-66/1A, 50-315 Wrocław:
- brak załączników 1,2 i 3.
5. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz:
- nieprawidłowy załącznik nr 3.
6. SP ZOZ Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze:
- brak oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów:
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- brak informacji o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7- dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-06
Data publikacji:
       2012-06-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-06Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4675 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.