Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia


nr ogłoszenia: 144472                           poz. 1258


MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1 (umowa na zastępstwo)


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 monitorowanie i gromadzenie informacji, dotyczących publicznych projektów teleinformatycznych, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia,
 koordynowanie we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, prac projektowych związanych z programem e-zdrowie w ramach realizacji elementów Planu Informatyzacji Państwa,
 przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych mających związek z systemem informacji w ochronie zdrowia,
 opiniowanie dokumentów zarządczych z zakresu prowadzenia projektów IT, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia,
 przygotowywanie i opracowywanie materiałów i analiz w celu opracowania nowych aktów prawnych oraz ich nowelizacji,
 przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Ministra Zdrowia w sprawach dotyczących projektów teleinformatycznych realizowanych w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia,
 przygotowanie informacji na temat realizacji zadań legislacyjnych w zakresie objętym działaniem Departamentu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 2 piętrze;
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

 wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne lub ekonomiczne lub prawnicze lub z zakresu ochrony zdrowia,
 znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i systemu informacji w ochronie zdrowia,
 znajomość przepisów prawa i procedury administracyjnej oraz prawa cywilnego,
 znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia,
 umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej.

wymagania dodatkowe:

 wykształcenie wyższe magisterskie medyczne,
 znajomość ogólnych zasad zarządzania projektami IT zgodnie z metodyką zarządzania PRINCE2,
 dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego UE,
 umiejętność pracy w warunkach stresowych,
 umiejętność pracy w zespole,
 dobra organizacja pracy oraz umiejętność terminowej realizacji powierzonych obowiązków,
 komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 13.07.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia –umowa na zastępstwo”

Inne informacje:

Prosimy o podanie ewentualnego adresu poczty elektronicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 63-49-277.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-04
Data publikacji:
       2012-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2384 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.