Dziennik rejestru zmian 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”


Warszawa, 25 lipca 2012 r.Konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, ul. Medyków 16, 40-756 Katowice (oferta nr 1),
2. EuroMedic Medical Center dr n. med. Tomasz Ludyga, ul. Kościuszki 92, 40-519 Katowice (oferta nr 2),
3. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa (oferta nr 5),
4. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław (oferta nr 7),
5. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź (oferta nr 8),
6. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa (oferta nr 9),
7. SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa (oferta nr 10),
8. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz (oferta nr 11),
9. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Karków (oferta nr 12),
10. SP Szpital Kliniczny nr 2, PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin (oferta nr 13),
11. SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec (oferta nr 14),
12. SP Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin (oferta nr 15),
13. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze (oferta nr 16),
14. SP Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa (oferta nr 17),
15. Szpital Wojewódzki nr 2, im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów (oferta nr 18),
16. MEDINET Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (oferta nr 19),
17 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom (oferta nr 20),

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań (oferta nr 3),
- niekompletny załącznik nr 2
2. Publiczny Samodzielny ZOZ, Wojewódzkie Centrum Medyczne, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole (oferta nr 4),
- brak polisy OC, obejmującej okres realizacji zadania
3. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość (oferta nr 6),

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-25
Data publikacji:
       2012-07-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3937 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.