Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji


nr ogłoszenia: 146994                             poz. 1273


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Refundacyjno-Prawnym
w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

wprowadzanie wniosków refundacyjnych do elektronicznych baz danych,
przygotowywanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych celem tworzenia wykazu leków refundowanych,
pomoc techniczna dla użytkowników w zakresie tworzonych baz oraz skryptów,
sporządzanie zestawień, analiz dotyczących wykazów listy leków refundowanych,
generowanie dokumentów w wersji elektronicznej na potrzeby pracowników wydziału refundacyjno-prawnego i refundacyjno-analitycznego.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku; praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz dyspozycyjnością;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe techniczne,
6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi systemów IT,
znajomość wybranych zagadnień dotyczących ustawy refundacyjnej,
umiejętność stosowania narzędzi informatycznych,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu,
dyspozycyjność,
znajomość oprogramowania biurowego i projektowego (C# wraz z SQL, MS Office + MS Visio, Visual Basic),
znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 13.11.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem „starszy specjalista w Wydziale Refundacyjno–Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 634-95-53.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-30
Data publikacji:
       2012-10-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-10-30Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1453 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.