Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania


1. Wojewoda Mazowiecki

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny

3. Wojewoda Lubuski

4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5. Wojewoda Podkarpacki

6. Rządowe Centrum Legislacji

7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

8. Ministerstwo Finansów

9. Rzecznik Praw Pacjenta

10. Wojewoda Opolski

11. Wojewoda Kujawsko - Pomorski

12. Wojewoda Małopolski

13. Marszałek Województwa Podkarpackiego

14. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

15. Główny Inspektor Sanitarny

16. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

17. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

19. Agencja Oceny Technologii Medycznych

20. Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiochirurgii

21. Porozumienie Zielonogórskie

22. Konsultant Krajowy w dziedzinie Patomorfologii

23. Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii ogólnej

24. Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Sportowej

25. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

27. Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

28. Konsultant Krajowy w dziedzinie Stomatologia dziecięca

29. Konsultant Krajowy w dziedzinie Inżynierii medycznej

30. Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortodoncji

31. Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii

32. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ

33. Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego
w Łodzi

34. Konsultant Krajowy w dziedzinie Urologii

35. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

36. Naczelna Izba Lekarska

37. Narodowy Fundusz Zdrowia

38. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

39. Koordynator Ratownictwa Medycznego Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubicz

40. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

41. Wojewoda Wielkopolski

42. Wojewoda Świętokrzyski

43. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

44. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

45. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

46. Wojewoda Zachodniopomorski
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-12-10
Data publikacji:
       2012-12-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 6505 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.