Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9076/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz) + Ogłoszenie o wyniku postępowania


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnieniu ich serwisowania i hostingu. Przedmiot zamówienia obejmuje:
ETAP I: - Opracowanie dokumentu zasad realizacji projektu, - Opracowanie analizy funkcjonalności Systemu, - Opracowanie projektu technicznego Systemu, - Opracowanie projektów graficznych wyglądu serwisów, - Dostawa oprogramowania i licencji z nim związanych niezbędnych do wdrożenia CMS, - Wykonanie Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i narzędziowego na sprzęcie wykonawcy, - Wykonanie instalacji oprogramowania CMS, - Wytworzenie i dostarczenie brakującej funkcjonalności wynikającej z wymagań zamawiającego, - Wykonanie migracji danych, - Wykonanie testów funkcjonalnych, bezpieczeństwa Systemu i danych, wydajnościowych, - Dostarczenie dokumentacji użytkownika, administratora i powykonawczej Systemu.
ETAP II: - Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu (administratorów i redaktorów), - Uruchomienia serwisów.
ETAP III: - Świadczenie wsparcia przez okres 24 miesięcy, - Świadczenie hostingu przez okres 24 miesięcy, - Dokonywanie okresowych przeglądów oraz audytów bezpieczeństwa Systemu w ramach świadczonego wsparcia (1- po 12 miesiącach, 2 - po 22 miesiącach od zakończenia Etapu II), - Świadczenie Usługi Rozwoju Systemu - polegającej na wykonywaniu wskazanych przez zamawiającego dodatkowych modyfikacji w ramach nie więcej niż 200 roboczogodzin przewidzianych na tego typu prace w trakcie Etapu III.

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.02.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 19 lutego 2013 r.)

w formacie *pdf (z dnia 25 lutego 2013 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- formacie *html
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-14
Data publikacji:
       2013-02-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-03-27
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-27Monika Latoszek dodano: wynik postępowania
2013-02-25Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwz
2013-02-19Marlena Woźniak dodano: wyjaśnienia do siwz
2013-02-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, ogłoszenia
Statystyka strony: 3940 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.