Dziennik rejestru zmian 
 

Naczelnik Wydziału ds. Systemów Informacyjnych i Statystyki w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia


nr ogłoszenia: 151208                         poz. 1330


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
Naczelnika Wydziału ds. Systemów Informacyjnych i Statystyki
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
nadzorowanie publicznych projektów teleinformatycznych, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, oraz w zakresie prac projektowych programu e-zdrowie,
prowadzenie spraw dotyczących procedury legislacyjnej aktów prawnych w zakresie systemów informatycznych ochrony zdrowia,
nadzorowanie wykonywania przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zadań związanych z realizacją programu e-zdrowie,
nadzorowanie prawidłowej i terminowej realizacji zadań dotyczących rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania systemów informatycznych ochrony zdrowia,
prowadzenie spraw dla potrzeb statystyki publicznej, w szczególności opracowywanie i analizowanie zbiorczych danych statystycznych w zakresie zasobów w ochronie zdrowia,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na sprawy wpływające do Wydziału (np. skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie).

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z częstym odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter; pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w budynku „B” i „C”

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
3 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub stanowisku samodzielnym,
znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia,
znajomość zagadnień z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych ze środków europejskich,
wiedza z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej,
znajomość przepisów prawa o zamówieniach publicznych,
znajomość przepisów prawa z zakresu administracji publicznej,
znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
umiejętność kierowania zespołem pracowniczym.

wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe w zakresie systemów informatycznych ochrony zdrowia,
znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
umiejętność działania pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać 09.05.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „Naczelnik Wydziału ds. Systemów Informacyjnych i Statystyki w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia (22) 63-49-277,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-24
Data publikacji:
       2013-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2780 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.