Dziennik rejestru zmian 
 

Sekretarz dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji


Nr ogłoszenia: 152173

poz. 1345MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
sekretarza dyrektora
w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rejestru korespondencji, w szczególności: przyjmowanie oraz prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Departamentu oraz dokonywanie rozdziału zgodnie z dekretacją kierownictwa Departamentu; prowadzenie rejestru poczty wychodzącej z Departamentu;
kompletownie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie;
prowadzenie rejestru wniosków o spotkanie z klientami zewnętrznymi, aktualizowanie rejestru i współpraca z komórkami Ministerstwa w sprawach organizacji spotkań;
prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w departamencie w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
przygotowywanie i obsługa organizacyjno – recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
redagowanie krótkich pism na polecenie Dyrektora Departamentu w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
obsługa departamentu w zakresie organizacyjno – technicznym w szczególności: obsługa połączeń telefonicznych, obsługa Departamentu w zakresie zaopatrzenia pracowników w artykuły biurowe, urządzenia biurowe, w tym prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych przekazanych pracownikom Departamentu.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; rzetelność i terminowość; praca wymagana przemieszczania się; wysoka kultura osobista;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 1 piętrze; budynek częściowo jest dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
wykształcenie: średnie,
1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
znajomość procedur administracyjnych,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
umiejętności dobrej organizacji pracy,
umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

wymagania dodatkowe:
znajomość innego języka UE na poziomie komunikatywnym,
ukończony specjalistyczny kurs dla sekretarek.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 20.06.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem „sekretarz dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji - (22) 634-95-53,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-05
Data publikacji:
       2013-06-06
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-05Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1636 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.