Dziennik rejestru zmian 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”

Kompletne oferty złożyło 2 wymienionych niżej Oferentów:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk;
2. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Grabary 15, 61-866 Poznań.

Niekompletne oferty złożyło 2 niżej wymienionych Oferentów:
1. Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań
- Brak Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”;
- Brak Oferty realizacji proponowanych zadań na każdy rok oddzielnie wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji szkolenia;
- Brak Informacji o prowadzonej działalności zawierającej dane o
doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychoonkologii (ogólnopolskich i regionalnych)
2. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, ul. Żytnia 16 lok. C, 01-014 Warszawa
- Brak opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia
i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-21
Data publikacji:
       2013-06-21
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-21Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2432 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.