Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


OGŁOSZENIE

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania: „Prewencja Pierwotna Nowotworów” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

Na podstawie § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Prewencja Pierwotna Nowotworów” na lata 2013-2015 został wyłoniony niżej wymieniony ośrodek:
- Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie,
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa,

przyznana kwota środków publicznych na rok 2013 - 1 800 000,00 zł
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

* Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 i 2015 będzie określona po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i 2015 oraz po zatwierdzeniu treści Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00 - 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-27
Data publikacji:
       2013-06-27
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3410 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.