Dziennik rejestru zmian 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych”i


Warszawa, 28 czerwca 2013 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.
Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
2. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
3. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
5. Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
6. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
7. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
8. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schlnzla 13, 27-600 Sandomierz
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof.. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
11. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof.. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
13. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole
14. VITO-MED. Sp. z o.o., ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
15. III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
16. MEGREZ Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski
19. Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
21. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
22. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
23. Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława
24. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
25. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie- Zdrój
26. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka
27. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa
28. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
29. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
30. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
31. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
32. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 ElblągLista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom
-niekompletna informacja dot. dysponowania infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r.
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
-nieaktualny wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
-nieaktualny odpis z KRS
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz,
-brak informacji o czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju (zał. nr 3)
5. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
8. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
-niekompletna informacja dot. dysponowania infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r.
9. Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
-nieczytelna kopia odpisu z KRS
-brak prawidłowej reprezentacji (niezgodność z odpisem z rejestru przedsiębiorców Dział 2 Rubryka 1)
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
-brak aktualnego wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
-brak informacji o przychodach podmiotu uzyskanych w poprzednim roku obrotowym
-brak informacji o przychodach podmiotu ze środków innych iż środki publiczne
11. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego , ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
-niekompletna informacja dot. dysponowania infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r.
12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
- brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ (zał. nr 3)
13. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
14. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
15. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
-niekompletna informacja dot. dysponowania infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r.
16. Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
17. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
-brak szczegółowego pełnomocnictwa do podpisywania oferty konkursowej
18. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, skr. Poczt. 615
-brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
19. Szpital Polski Sztum, ul. Reja 12, 82-400 Sztum
- brak kompletnej informacji o systemie rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (załącznik nr 2)
-brak uzasadnienia wniosku ( zał. nr 3)
-niezgodne z pkt. 12 ogłoszenia konkursowego informacja o przychodach podmiotu ze środków publicznych
20. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
21. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
-brak daty na załączniku nr 2
22. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
-brak informacji o przychodach podmiotu uzyskanych w poprzednim roku obrotowym
-brak informacji o przychodach podmiotu ze środków innych iż środki publiczne
23. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska
- brak aktualnego wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
24. Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-789 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
-brak pełnomocnictwa szczegółowego
25. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
-brak prawidłowego oświadczenia dotyczącego informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
26. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
27. Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia
-nieprawidłowo złożone (sformułowane) oświadczenie o zapoznaniu sie z treścią ogłoszenia
28. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
-nieprawidłowa informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
29. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
-brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
30. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
-wskazanie błędnych danych osobowych dyrektora placówki w zał. nr 1 -brak upoważnienia do złożenia oferty
31. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
32. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
-brak aktualnego odpisu z KRS
33. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, ul .Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
-nieprawidłowo sporządzona informacja o przychodach podmiotu uzyskanych w poprzednim roku obrotowym
- nieprawidłowo sporządzona informacja o przychodach podmiotu ze środków innych iż środki publiczne
34. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
-brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju za rok 2012 (zał. nr 3)
35. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., oś. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków.
-brak aktualnego odpisu z KRS
36. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
-brak uzasadnienia wniosku ( zał. nr 3)
37. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice- Ochojec
-brak załączników nr 2 i 3 na płycie CD
-nieprawidłowa informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju
38. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
-brak aktualnego odpisu z KRS
39. Zakład Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
-brak wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
40. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
- brak daty w zał. nr 2.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych” zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-28
Data publikacji:
       2013-06-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-07-01
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja
2013-06-28Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: ogłoszenie
Statystyka strony: 5288 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.