Dziennik rejestru zmian 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2013-2015


Warszawa, 2 lipca 2013 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej” na lata 2013-2015 w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.

Brak ofert spełniających wymagania formalne.

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
- brak aktualnej polisy OC

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2013-2015.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-02
Data publikacji:
       2013-07-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-07-03
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre aktualizacja
2013-07-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4273 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.