Dziennik rejestru zmian 
 

Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”


Warszawa, 9 lipca 2013 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.

Lista ofert spełniających wymagania formalne:

1. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin,
2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof.. Stanisława Popowskiego ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn,
3. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze,
4. Uniwersytecki dziecięcy Szpital kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok,
5. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Warszawa,
7. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa,
8. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk,

Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16, 40-752 Katowice – brak uzasadnienia wniosku z określeniem celowości zakupu aparatury, informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ obejmującego przedmiot oferty oraz informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju (wnioskowanego) za rok 2012 ( zał. nr 2), brak aktualnego odpisu z KRS.
2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie u. Wielicka 265, 30-663 Kraków – niezgodna treść informacji o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju z pkt. 11 ogłoszenia konkursowego.
3. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań – brak pełnomocnictwa do podpisywania dokumentacji oferty konkursowej przez zastępcę dyrektora.
4. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań – informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ze środków innych niż publiczne niezgodna z pkt. 12 i 13 ogłoszenia konkursowego.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-09
Data publikacji:
       2013-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: ogłoszenia
Statystyka strony: 4487 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.