Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne


1. Zespół problemowy pielęgniarek dializacyjnych działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

2. Regionalne Centrum Nefrologii Szczecinek

3. Ośrodek Hospicjum Domowe Warszawa

4. Forum Hospicjów Polskich

5. e-mail z dnia 27 sierpnia 2012 r.

6. Zespół ds. Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Dializacyjnego Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

7. Zespół Pielęgniarek Kliniki Pediatrii, Immunologii z Podoodziałem Nefrologii i Dializoterapii ICZMP
w Łodzi

8. zespołu ds. opracowania kompetencji pielęgniarki opieki paliatywnej powołanego przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

9. Małopolskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Higienistek Środowiskowych Medycyny Szkolnej

10. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Katowice

11. Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii

12. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku

13. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Katowice

14. Warszawski Uniwersytet Medyczny

15. Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

16. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

17. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

18. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

19. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "OAZA"

20. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego

21. Stowarzyszenie Na Rzecz Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Przedstawicieli Innych Zawodów Medycznych

22. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

23. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

24. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

26. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

27. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

28. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

29. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

30. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

31. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

32. Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej

33. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Wydział Nauki o Zdrowiu WUM

34. POLTRANSPLANT

35. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku

36. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

37. e-maile z dnia 22 stycznia 2013 r.

38. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych "EDUKACJA" s.c.
w Ełku

39. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

40. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

41. pismo z dnia 21 grudnia 2012

42. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

43. Zespół Pielęgniarek Operacyjnych IP CZD
w Warszawie

44. Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

45. e-mail z dnia 18 października 2012 r.

46. e-mail z dnia 27 sierpnia 2012 r.

47. e-mail z dnia 27 sierpnia 2012 r.

48. e-mail z dnia 26 sierpnia 2012 r.

49. e-mail z dnia 9 sierpnia 2012 r.

50. e-mail z dnia 25 sierpnia 2012 r.

51. e-mail z dnia 28 sierpnia 2012 r.

52. Rządowe Centrum Legislacji

53. Główny Inspektorat Farmaceutyczny

54. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

55. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

56. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

57. Ministerstwo Finansów

58. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

59. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

60. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

61. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

62. Naczelna Izba Lekarska

63. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

64. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

65. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

66. Porozumienie Zielonogórskie
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-05
Data publikacji:
       2013-09-05
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-09-09
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-09Marlena Woźniak dodano: poz.52-66

Statystyka strony: 5217 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.