Dziennik rejestru zmian 
 

Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD


Warszawa, 2013-10-10OGŁOSZENIE


O wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu wybrano następujące jednostki:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. J. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom – 38 001,80 zł
2. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26, 65- 046 Zielona Góra – 15 000,00 zł
3. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego - SPZOZ ul. Szpitalna 19, 35-826 Bydgoszcz – 21 250,00 zł
4. SPZOZ w Hajnówce ul. Lipowa 190, 17-200 Hajnówka – 53 022,15zł
5. Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa – 36 550,00 zł
6. Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów – 59 500,00 zł
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok – 40 000,00 zł
8. Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia –46 644,12 zł
9. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego ul. Medyków 14, 40-752 Katowice - 46 321,13 zł
10. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża – 23 800,00 zł
11. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów – 15 000,00
12. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ – 20 944,00 zł
13. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl – 12 750,00 zł
14. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz – 11 475,00 zł
15. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin – 24 741,80 zł

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-10
Data publikacji:
       2013-10-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3311 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.