Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień


1. e-mail z dnia 7 sierpnia 2013 r.

2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej OPZZ

3. Federacja Związków Zawodowych Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej

4. Instytut Matki i Dziecka

5. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

6. Uniwersytet Gdański Instytut Psychologii

7. Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

8. Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej

9. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

10. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii i Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

11. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii

12. Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa

13. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

14. Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

15. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

16. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

17. Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dla województwa kujawsko-pomorskiego

18. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

19. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

20. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

21. Narodowy Fundusz Zdrowia

22. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

23. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24. pismo obywatela

25. pismo z dnia 9 sierpnia 2013 r.

26. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

27. Polska Federacja Psychoterapii

28. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

29. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

30. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

31. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

32. Polskie Towarzystwo Urologiczne

33. Porozumienie Autyzm Polska - Fundacja Synapsis

34. Porozumienie Zielonogórskie

35. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

36. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

37. Zakład Pilęgnacyjno - Opiekuńczy SP ZOZ Śrem

38. Zakład Zdrowia Publicznego Instytutu Psychologii i Neurologii

39. Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

40. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

41. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

42. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ

44. Instytut Psychiatrii i Neurologii

45. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

46. Ministerstwo Edukacji Narodowej

47. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

48. Ministerstwo Obrony Narodowej

49. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

50. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

51. Ministerstwo Sprawiedliwości

52. Ministerstwo Finansów

53. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

54. Wojewoda Podkarpacki

55. Rządowe Centrum Legislacji

56. Rzecznik Praw Pacjenta

57. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

58. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

59. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

60. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

61. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

62. Wojewoda Lubelski

63. Wojewoda Lubuski

64. Wojewoda Małopolski

65. Wojewoda Opolski

66. Wojewoda Podlaski

67. Wojewoda Świętokrzyski

68. Wojewoda Warmińsko-Mazurski

69. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia Sp. z o.o.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-13
Data publikacji:
       2013-11-13
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 4654 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.