Dziennik rejestru zmian 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie


1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2. Ministerstwo Gospodarki

3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

6. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

7. Rządowe Centrum Legislacji

8. Rzecznik Praw Pacjenta

9. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

10. Centras Public & Government Affairs

11. Fundacja Audemus Audire

12. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii

13. Medort S.A.

14. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

15. NZOZ OPTIMED

16. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Miasto Ostrołęka

17. PolPeDia Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

18. Polski Związek Niewidomych

19. Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

20. Porozumienie Zielonogórskie

21. Stowarzyszenie "Aktywne życie"

22. TPCh Hospicjum św. Łazarza

23. Konsultant wojewódzki w dziedzinie angiologii

24. UroConti Stowarzyszenie Osób z NTM

25. NZOZ Zakłady Ortopedyczne Warszawa

26. Centrum Flebologii

27. Fundacja Helpful Hand

28. Konsultant Krajowy w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

29. Naczelna Izba Lekarska

30. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy

31. Orto Partner Pracownia Ortopedyczna

32. Pofam-Poznań Sp. z o.o.

33. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO

34. Polskie Stowarzyszenie Opiekunów

35. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych

36. Protoma s.c.

37. Stowarzyszenie "Pomagam, więc jestem"

38. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

39. Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej

40. Fabryka Wózków Inwalidzkich i Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych VERMEIREN POLSKA Sp. z o.o.

41. Związek Rzemiosła Polskiego

42. Forte - Nowoczesne Protezowanie Sp. z o.o.

43. Fundacja Spina

44. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

45. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

46. Ogólnopolski Związek Pracodawców Protetyki Słuchu

47. Ortolan Sp. z o.o.

48. Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

49. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

50. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

51. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

52. Reha Fund Sp. z o.o.

53. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

54. Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa dolnośląskiego

55. LIW Care Technology Sp. z o.o.

56. Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

57. Forum Hospicjów Polskich

58. Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związek Pracodawców "IPD"

59. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

60. Narodowy Fundusz Zdrowia

61. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej"

62. Otto Bock Polska Sp. z o.o.

63. Polski Związek Głuchych

64. Polskie Towarzystwo Angiologiczne Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM

65. Polskie Towarzystwo Urologiczne

66. Rokoko s.c.

67. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących

68. Konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii

69. Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

70. Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

71. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

72. e-mail z dnia 10 października 2013 r.

73. e-mail z dnia 11 października 2013 r.

74. e-mail z dnia 28 października 2013 r.

75. e-mail z dnia 30 października 2013 r.

76. e-mail z dnia 31 października 2013 r.

77. pismo z dnia 29 października 2013 r.

78. pismo z dnia 30 października 2013 r.

79. e-mail z dnia 11 października 2013 r.

80. pismo z dnia 29 października 2013 r.

81. pismo z dnia 30 października 2013 r.

82. e-mail z dnia 31 października 2013 r.

83. pismo z dnia 29 października 2013 r.

84. pismo z dnia 30 października 2013 r.

85. e-mail z dnia 19 października 2013 r.

86. e-mail z dnia 29 października 2013 r.

87. e-mail z dnia 30 października 2013 r.

88. pismo z dnia 21 października 2013 r.

89. pismo z dnia 30 października 2013 r.

90. e-mail z dnia 27 października 2013 r.

91. e-mail z dnia 30 października 2013 r.

92. e-mail z dnia 31 października 2013 r.

93. pismo z dnia 29 października 2013 r.

94. pismo z dnia 30 października 2013 r.

95. pismo obywateli

96. propozycje zmian zgłoszonych przez kilkanaście osób
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-16
Data publikacji:
       2013-12-16
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 8140 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.