Wykaz programów zdrowotnych Ministra Zdrowia w roku 2012 
 

Wykaz programów zdrowotnych Ministra Zdrowia w roku 2012


1. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

2. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”

3. Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

4. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014

5. Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2011-2015,
Moduł I -Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013.
- „Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej”.
- „Zakażenia Clostridium diffcile diagnostyka, terapia, profilaktyka”.
- „Szpitalna Polityka Antybiotykowa”.
- „Szpitalna lista antybiotyków”, adresowane do personelu medycznego pracującego w szpitalach”.
- Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk epidemiologicznych wywołanych przez Gram ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae.
- Stosowanie antybiotyków w wybranych zakażeniach skóry i tkanek miękkich
- Lecznictwo zamknięte, analiza danych ze szpitali pilotażowych za rok 2011

6. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polski w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2009-2014.
Aktualizacja w dniu 24 maja 2012 r.

7. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018.
Aktualizacja z dnia 22 grudnia 2011r.

8. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010-2012

9. Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012

10. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD

11. "Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016"
- Skierowanie do udziału w programie wczesnej diagnostyki 0obrazowej chorób nowotworowych u dzieci

12. Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 – 2016

13. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016”

14. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej”

PROGRAMY ZDROWOTNEWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-12-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-14
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-14Marlena Woźniak dodano: "Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016"

Statystyka strony: 9613 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.